1391/12/4 |

شرکت سازه های خودرویی دیار به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای مونتاژ و رنگ واقع در شهرستان گلپایگان از بین واجدین شرایط ذکور در مقاطع تحصیلی سیکل تا کاردانی (صرفاً داوطلبان مرد) از طریق برگزاری آزمون های کتبی و مصاحبه ، گزینش واستخدام می نماید.
شرایط عمومی استخدام :
-    داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
-    عدم سوء پیشینه
-    داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی
-    دارا بودن حداقل 20 سال و حداکثر 30 سال و همچنین برای کارمندان فنی و تجربی 35 سال
* برای کارمندان بالای دیپلم  2 سال به شرط حداکثر سن اضافه می گردد.

    
افراد متقاضی واجد شرایط بایستی فرم های مربوطه جهت شرکت در آزمون و انجام مصاحبه را تا تاریخ  شنبه 16/12/1391 با مراجعه به لینک زیر تکمیل نمایند.

فرم استخدام

اطلاعات تکمیلی جهت تاریخ برگزاری و مکان آزمون از طریق هفته نامه قدس و سایت شرکت سازه های خودرویی دیار اطلاع رسانی می شود.