۱۳۹۳-۱۰-۲۹ بیانیه روابط عمومی دیارخودرو به مناسبت روز هوای پاک

هوای پاک حق آیندگان است.
این از شعارهای کلیدی شرکت دیارخودرو است. دیارخودرو به عنوان یک خودروساز رسالت آرمانی خود می داند که وظیفه اجتماعی اش را در راستای کاهش آلایندگی ها و حفظ محیط زیست برای نسل های بعدی به نحو احسن ایفا کند.
شکی نیست که صنایع، مسئولیتی انکارناپذیر در قبال حفظ هوای پاک و آسمان آبی دارند. دیارخودرو نیز در غالب مسئولیت اجتماعی برند خود، به مناسبت روز هوای پاک، از نخستین خودروی تمام برقی با میزان آلایندگی صفر،  با دستان رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست، سرکار خانم دکتر ابتکار رونمایی کرد تا توانسته باشد گامی هر چند کوچک در راستای حفظ و نگهداری محیط زیست بردارد.

این شرکت تولیدی امیدوار است دولت و دستگاه های اجرایی و سازمان های مربوطه، دیارخودرو را در دستیابی به هدفی ملی همیاری کنند و مردم بزرگ ایران نیز در این راه متعالی همراه ما باشند.
به امید آسمانی آبی، هوایی پاک و نسل های سالم و با نشاط.